COACH Uddannelse
Logo

 

         NLP og Coaching for Private personer,
              Erhvervsfolk  og Virksomheder

Tilmelding
      NLP/Coaching  Practitioner                                                                         


Bliv en effektiv leder af digselv med stærke personlige kompetencer

At være sin egen leder er en vigtig kompetence i det moderne erhvervs- og private liv.

NLP står for kommunikation af høj kvalitet. Det grundlæggende i NLP er nemlig evnen til at være opmærksom, "kalibrere" og at live sig ind i sin egen/en anden persons måde at tænke på.  

Du lærer "metamodel"  - en spørgeteknik til at stille effektive spørgsmål, som er med til at danne ny tænkning og handling hos digselv eller en anden. 

Resultatet er bedre afklaring, selvindsigt, ny indlæring, bedre handlemuligheder og succesrige resultater.

Du lærer selv helt realt og vil hjælpe andre til:

  • beslutsomhed
  • at du har et vælg - og bruge dine vælg bevidst
  • flytte fokus
  • tænke positivt
  • være fri fra bekymringer, tvivl, utilfredsthed
  • lad være at stille for store krav til dig selv
  • at lave en fejl fører til nye erfaringer
  • skabe større balance mellem forskellige sider af dit liv


NLP / Coaching Practitioner (2010-11)

Datoer:

Modul 1:   04. - 06. okt.      
Modul 2:   01. - 03. nov.      
Modul 3:   01. - 03. dec.
Modul 4:   10. - 12. jan.

Pris:
18.000,-  + moms for virksomheder

Sted:
Hellerupvej 43, st.tv.
2900 Hellerup

 

 


 

 


 

KALENDER  for  NLP Coaching Practitioner  uddannelse - 4 moduler af 3 dage: 
Man. - Onsd. (oftest)   Kl.  9 - 17

Modul 1. Effektiv kommunikation. Tillidsfuld kommunikation. Evne til at lytte og bruge opmærksomhed. Udvidet observation og bevidsthed.  Ankring af ressourcer.

Modul 2. Spørge-tekniker og sproglige værktøjer. Personlige værdiger - motivations kraft. Mål-formulering: velformet mål.

Modul 3. Frigørelse af ressourcer. Konfliktløsningsmodel. Effektive strategier. Handling mod målet.

Modul 4. Overbevisninger: er de støttende eller begrænserne? Opdag at du har et vælg. Du kan vælge at befri dig fra dine hemmende overbevisninger og at vælge til - dine bekræftende overbevisninger. Systemisk adgang.

Modul 1: 04. - 06. okt.      2010

 

Modul 2: 01. - 03. nov.     2010


Modul 3: 01. - 03. dec.      2010


Modul4:  10. - 12. jan.     2011 

Din INVESTERING og dit UDBYTTE af NLP Business Practitioner uddannelsen

 

Vi ved, at indlæring af positive forandrings værktøjer er mest effektivt, når det foregår under strukturerede former - i en vekselvirkning mellem teori og praksis - og kontinuerligt over en tidsperiode.

Det er derfor væsentligt for os, at NLP Business Practitioner forløb strækker sig over en periode, og at indlæringen veksler mellem teori og praksis.

Fordi du har på din NLP-uddannelsen fået en del teori og informationer, vil denne erhvervsorienteretuddannelsen fokusere mest på at praktisere, reflektere over indlæringer og indsigter og praktisere videre.

For at opnå stærke kompetencer til selvledelsen, kommitter du dig til at arbejde med dig selv og din tilegnelse af værktøjer og din egen tilstand som NLP-udøver på høj kvalificeret niveau.

Dine kompetencer styrkes ved en vekselvirkning mellem dybere forståelse, indlæring og implementering af NLP-værktøjer, så de bliver en del af dig og din måde at være selvledennde på.

Investering: 18.000,-    + moms.

Udbytte:

Du får kompetenceudvikling, værktøjer, og inspiration til at:

•  Finde din indre drivkraft

*  Danne din selvledende identitet

•  Skabe  visioner og mål
•  Practisere på digselv og andre
•  Forbedre din kommunikation
•  Styrke din evne til at tage valg
•  Blive proaktiv i din adfærd

•  Afdække dine strategier

    Skabe nye effektive strategier

•  Skabe udvikling og resultater
Ændre uhensigtsmæssige vaner og overbevisninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NLP / Coaching Practitioner

COACHING og UNDERVISER                    COACHING Tilmelding