Logo

Hypnose Instituttets uddannelser giver mulighed til RAB - godkendelse

Tilmelding

                   RAB - Registreret Alternativ Behandler

Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft.  Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). RAB ordningen skal styrke brugernes sikkerhed ved brug af alternativ behandling, og give brugere mulighed at vælge de behandlere, som opfylder uddannelses-mæssige og kompetanse-mæssige krav, svarende til ret til blive godkendt som registreret alternativ behandler - RAB.


Sundhedsstyrelsen har godkendt SAB (Sammenslutning af Alternative Behandlerer) til at RAB registrere Hypnoterapeuter. Hypnose Instituttets leder og eger Ludmila Frolova er medlem af SAB og Hypnose Instituttets uddannelser svar til krav til RAB registrering.

Hvike krav stilles til RAB registrering af en alternativ behandler?

1. Behandleren skal være medlem af en forening, som er omfættet af RAB ordningen.

2. RAB behandlerens praksis skal svare til uddannelseskrav og regler om god klinisk praksis.

3. Registreringsordningen giver brugerne mulighed til at klage til et af de enkelte foreninger oprettet klageorgan, over den behandling, de har fået af forenings medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

4. Registreringsordningen betyder at RAB behandler svar til bestemte uddannelses krav og uddanner sig videre regelmæssigt og dermed liver op til tilsvarende faglige og uddannelsesmæssige krav.

Hvilke krav stilles til uddannelsen til RAB godkendelse af hypnoterapevt?

Subdhedsstyrelsen kræver til uddannelsen i Hypnose minimum 660 timer, som indeholder:
250 timer hypnose og hypnoterapi
50 timers psykologi
50 timer - præsentation af andre alternative behandlingsformer
10 timer af basal sundhedslovgivning og klinikvejledning  mm
300 timer af undervisning i relaterede emner, som f.eks. forskellige former for psykoterapi, andre typer af hypnose og andre hypnose metoder.
    

HYPNOSE INSTITUTTETs uddannelser og kurser svar til krav til at opnå RAB-godkendelsen som hypnoterapeut